Rượu Singleton 54 năm Dufftown

175,000,000 

Rượu Singleton 54 năm Dufftown là sản phẩm rượu whisky cao quý và là siêu phẩm mà các nhà sưu tầm không chỉ là yêu thích rượu whisky mà cần có lượng tài chính đầy đủ để có thể sở hữu siêu phẩm nhà The Singleton