Rượu Singleton 39 năm Glen Ord

75,000,000 

Rượu Singleton 39 năm Glen Ord là làm đắm say các tâm hồn mê rượu whisy nó được ủ trong 12 năm với thùng gỗ sồi được tuyển chọn của bậc thầy hầm rượu và sau đó tiếp tục được ủ 27 năm trong thùng rượu vang port và rượu vang đỏ để làm nên chất rượu làm đắm say lòng người.