Rượu Singleton 38 năm Glen Ord

55,000,000 

Rượu Singleton 38 năm Glen Ord là sản phẩm của các nhà sưu tầm rượu mong mỏi nó được trưởng thành 26 năm trong 8 loại thùng gỗ sồi và cả thế giới chỉ có 1689 chai rượu được đạt tiêu chuẩn để đóng chai