Rượu Hennessy XO Exclusive Collection

Nhà Hennessy đã kết hợp với nhà thiết kế nổi tiếng người Anh – Tom Dixon Obe để cho ra đời hình ảnh chai rượu Hennessy Xo Cognac tuyệt vời.

Danh mục: