Rượu Hennessy XO

Rượu Hennessy XO là loại rượu thể hiện phong cách đàn ông mạnh mẽ và phóng khoáng ,Rượu Hennessy XO lần đầu tiên được tạo ra bởi Maurice Hennessy vào năm 1870.