Rượu Glenlivet 21 năm

4,500,000 

Rượu Glenlivet 21 năm là một loại whisky mạch nha độc nhất có vị ngon như màu sắc của nó .Được sản xuất bằng cách chỉ sử dụng những thùng gỗ gia công bằng tay.

Danh mục: