Rượu The Glenlivet 12 Licsensed Dram

1,600,000 

Rượu The Glenlivet 12 Licsensed Dram là phiên bản mới được ra mắt trong năm 2022 của nhà The Glenlivet cho thị trường Việt Nam để kỷ niệm ngày được cấp phép giấy phép trưng cất rượu Whisky của Ngài George Smith.