Rượu Ballantine’s 40 năm

Rượu Ballantine’s 40 năm là sản phẩm độc đáo và hiếm có của nhà Ballantine’s để tạo ra được sản phẩm cần nhiều thời gian và trải qua nhiều thế hệ của bậc thầy hầm rượu nhà Ballantine’s , nó sử dụng các loại whisky có độ tuổi trưởng thành từ 40 năm tuổi trở lên