Rượu Ballantine’s 12 True Music Reeps One

Rượu Ballantine’s 12 True Music Reeps One bản chất vẫn là rượu Ballantine’s 12 năm tuổi nhưng với bao bì được thiết kế bắt mắt hơn , nó được tạo ra từ âm nhạc nên đã truyền tải rượu whisky thành một công việc của nghệ thuật