Rượu Ballantine’s 1970

Rượu Ballantine’s 1970s là sản phẩm Ballantine’s Finest được đóng chai vào những năm 1970 đây là sản phẩm hiếm có và thích hợp cho những nhà sưu tầm rượu thích làm phong phú hơn bộ sưu tập về rượu whisky của mình