Rượu Vodka Tovaritch 100 ml

100,000 

Rượu Vodka Tovaritch 100 ml là sản phẩm rượu Vodka Nga được thiết kế cho mục đích mang đi du lịch hoặc những người ít có nhu cầu thưởng thức quá nhiều rượu Vodka Nga