Rượu Vodka Beluga Transatlantic hộp giấy

1,150,000  1,100,000 

Rượu Vodka Beluga Transatlantic hộp giấy là sản phẩm được thiết kế thêm hộp giấy của rượu Vodka beluga Transatlantic của nhà Beluga nhằm mục đích cho biếu tặng gia đình và bạn bè như một món quà từ phương xa