Rượu Vodka Beluga Gold Line

2,500,000 

Rượu Beluga Gold Line là phiên bản giới hạn của rượu beluga .Không cần phải nói đây là loại rượu được thiết kế cho những người sành rượu mạnh và không giống như các loại rượu beluga khác là lọc 3 lần mà nước và rượu được đi qua 5 lần lọc .