Rượu vang bịch Chile 3 lít La Paz Cabernet Sauvignon

285,000 

Rượu vang bich Chile 3 lit La Paz Cabernet Sauvignon là dòng vang Chile giá rẻ để có thể phục vụ đông người hơn có chất lượng sản phẩm tốt sánh ngang với các dòng vang cùng tầm tiền