Rượu Sake Nishi No Seki Nigori Zake 1800 ml

982,000 

Rượu Sake Nishi No Seki Nigori Zake 1800 ml là dòng rượu Sake được thiết kế dành cho các nhóm 4-6 người hoặc các nhà hàng mua rượu Sake và chiết ra chum rượu bán cho khách hàng