Rượu John Walker & Son XR 21 năm

2,100,000 

Rượu John Walker & Sons XR 21 năm là sản phẩm rượu Whisky được ra đời để kỷ niệm việc ngài Alexander Walker đệ nhị được phong tước hiệp sĩ và công thức làm nên loại rượu được truyền lại từ bản viết tay của Ông