Rượu Dewar’s Signature 25 Year Old

5,500,000 

Rượu Dewar’s Signature 25 Year Old là loại rượu whiksy hiếm và cũ được trưởng thành 25 năm tuổi trong thùng gỗ sồi tốt và kết thúc trong thùng gỗ sồi Royal Brackla dành để kỷ niệm phong cách chữ ký

Danh mục: