Rượu Chanh

Rượu Chanh là sản phẩm của nhà máy rượu Halico đã đi cùng bao nhiêu thế hệ cán bộ công nhân viên nhà máy và người tiêu dùng việt nam , đây là sản phẩm trước đây chỉ những dịp đặc biệt mới được thưởng thức.

Danh mục: