Brancott Estate Classic Range

420,000 

Trước đây không ai tin vùng đất thuộc Nam đảm của New Zealand có thể trồng được nho để làm vang do nằm khá gần cực nam & thời tiết khá lạnh đối với cây nho.

Danh mục: