Bình Decanter cổ ngỗng 1500 ml

920,000  890,000 

Bình Decanter cổ ngỗng 1500ml được làm từ pha lê, thủy tinh trong suôt cổ thon và dài, bụng rộng có nhiều diện tích trống chứa oxy và tạo điều kiện cho hương thơm của rượu được giải phóng.