Rượu vang Thăng Long Classic

95,000 

Rượu Vang Thăng Long Classic với thiết kế chai truyền thống thích hợp cho việc làm giỏ quà tết cho doanh nghiệp hoặc dùng để biếu tặng các cán bộ công nhân viên các khu công nghiệp