Mortlach 16 hộp quà 2023

4,900,000 

Rượu Mortlach 16 năm hộp quà tết 2023 là phiên bản hộp quà tết được nhà Mortlach ra mắt cho thị trường Việt nam trong năm mới 2023 phục vụ mục tiêu biếu tặng gia đình và người thân, nó cũng là một tác được giấu kín chỉ khai mở dành cho giới tinh hoa từ năm 1992 lần đầu tiên mà Mortlach 16 năm được đóng chai