Rượu Martell Cordon bleu Intense Heatcask Finish

3,600,000  3,400,000 

Đây Martell Cordon Bleu phiên bản giới hạn độc nhất Intense Heat Cask Finish (IHCF) được lấy cảm hứng từ gỗ và lửa trong quá trình làm thùng gỗ sồi ủ Cognac.