Rượu Loch Lomond 18 năm

4,080,000 

Rượu Loch Lomond 18 năm tuổi là loại Single Malt Scotch Whisky được trưởng thành với thùng gỗ sồi tốt nhất được chọn lựa bởi Tomy Wallace

Danh mục: