Rượu Highland Park Valkyrie

4,000,000  3,950,000 

Rượu Highland Park Valkyrie là loại rượu được ra mắt để vinh danh sự giàu có của tổ tiên nhà sáng lập tại vùng Orkney, nó là loại rượu thích hợp để sưu tầm và biếu tặng