Rượu Chivas 18 năm Japanese Oak Finish

3,400,000 

Rượu Chivas 18 năm Oak Finish là loại rượu Chivas 18 được cải tiến cho dành cho thị trường nhật bản với việc được ủ lần cuối cùng thông qua thùng gỗ sồi trên 200 tuổi và không được lọc lạnh