Rượu Chivas Extra 13 năm American Rye Cask

750,000 

Rượu Chivas Extra 13 năm American Cask là loại rượu whisky được ủ trong thùng gỗ sồi Mỹ vào lần cuối cùng , việc ra mắt của nó cũng là sự thể hiện việc tôn trọng thị trường Mỹ khi mà lần đầu tiên Chivas Regal được bán vào năm 1909 và đã như một cơn bản bao trùm cả nước Mỹ về các mặt hàng Chivas