Rượu Bols Lychee

380,000 

Rượu Bols Lychee là loại rượu mùi hương vải thiều tốt nhất thế giới được ra mắt từ năm 2003 thích hợp để làm ra cocktail Lychee Martini và Lychee Rickey