Rượu Ballantine’s 17

1,200,000  1,100,000 

Công thức và bí quyết tạo nên Ballantine’s 17 dường như không thay đổi xuyên xuốt hơn 75 năm qua kể từ khi được tạo ra , và được trao lại từ nhà pha chế trưởng đến thế hệ tiếp theo , Rượu Ballantine’s 17 năm là sản phẩm tuyệt hảo dành để chia sẻ với những người bạn

Danh mục: