Rượu Aultmore 12 năm

1,700,000 

Rượu Aultmore 12 năm tuổi là loại rượu Single Malt Whisky được ra mắt vào năm 2014 bởi Great Malt thuộc công ty Dewar’s