Kệ gỗ Vang Đà Lạt Superior 3 lít

695,000 

Là sản phẩm tiên phong trong dòng Vang Đàlạt, các giống nho Cardinal và Shiraz được thu hoạch và chọn lọc để tạo nên Vang Đàlạt  – Superior có màu mận đỏ sậm , phù hợp cho trưng bày tủ rượu hoặc muốn thưởng thức nhiều hơn vang đà lạt.