Kệ gỗ Vang Đà Lạt Superior 3 lít

695,000 

Kệ gỗ rượu vang đà lạt Superior là sản phẩm tiên phong trong dòng Vang Đàlạt, các giống nho Cardinal và Shiraz được thu hoạch và chọn lọc để tạo nên Vang Đàlạt  – Superior có màu mận đỏ sậm , phù hợp cho trưng bày tủ rượu hoặc muốn thưởng thức nhiều hơn vang đà lạt.