Rượu Absolut Vodka là rượu vodka thuỵ điện ra đời qua quá trình trưng cất nhiều lần Vodka đến khi đạt đến độ tinh khiết nhất.

Rượu Vodka Absolut

Rượu Vodka Absolut Elyx

Rượu Absolut Elyx mang danh là dòng vodka được chế tác thủ công (hancrafted vodka), thừa hưởng và nắm bắt mọi sự tinh tuý trong di sản của nền sản xuất vodka của lò Absolut