1,650,000 

Rượu Highland Park 12 Year Old Viking Honour là loại rượu Single Malt Whisky độc đáo của Scotland phản ánh nét văn hoá độc đáo của người Viking đó là sự chính trực và mạnh mẽ