Bậc thầy hầm Rượu Nhà Jacob's Creek

Từ cây nho thành chai rượu là sự cống hiến không ngừng nghỉ của các bậc thầy hầm rượu nhà Jacob’s Creek để có hương vị tốt nhất trên mỗi chai rượu được đóng chai