Giảm giá!
1,200,000  900,000 

Rượu Vodka Beluga Noble 700 ml : Lô hàng đầu tiên của rượu beluga được sản xuất năm 2002 .Đây là kết quả của công việc khó khăn tỉ mỉ của các bậc thầy trưng cất rượu tại Marrinsky  - Một loại rượu Vodka cao quý của Nga