Rượu Martell

Rượu Martell XO

Là một đỉnh cao thực sự của sự cảm thụ, từ sự trong đầy và thanh lịch của Eaux-de-vie rượu tâm lấy từ vùng Borderies cho đến đặc trưng mạnh mẽ điển hình của vùng Đại Champagne.Sắc thái nghệ thuật được thể hiện ở đỉnh cao bởi Martell.