Giảm giá!

Rượu Glenlivet

Rượu Glenlivet 21

5,200,000  5,000,000 

Nổi bật màu hổ phách với sác đồng lấp lánh, The Glenlivet Archive 21 năm là một loại whisky mạch nha độc nhất có vị ngon như màu sắc của nó .Được sản xuất bằng cách chỉ sử dụng những thùng gỗ gia công bằng tay.