Tag Archives: blue label

Tiệc ra mắt Johnnie Walker Blue Label Elusive Umami tại Singapo

Johnnie Walker Blue Label Elusive Umami nghệ thuật giữa lòng nghệ thuật

Rượu Song Long – Rượu Johnnie Walker Blue Label Elusive là sản phẩm phẩm mới được ra mắt trong năm 2024 của nhà Johnnie Walker – thuộc Diageo cho mùa tết nguyên đán , từ lâu chúng ta đã biết rằng Johnnie Walker Blue Label là một một loại rượu êm mượt mang chất vị […]