Rượu Cardhu 12 năm

Rượu Cardhu 12 năm tuổi là loại rượu Single Malt Whisky xuất phát từ vùng Speyside được sản xuất tại nhà máy rượu Cardow đây là loại whisky có độ tuổi trưởng thành tối thiểu 12 năm tuổi

Danh mục: