Chivas 15

1,300,000 

Chivas 15 hay Chivas XV là loại rượu whisky 15 năm tuổi được hoàn thiện trong thùng Cognac của Pháp dù bạn là người mới tiếp cận về rượu whisky hay là những người đã uống rượu whisky lâu năm thì Chivas 15 vẫn là một trải nghiệm xứng đáng để chờ đợi và khám phá chúng.